เพลงโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

 
ชื่อเพลง คำร้อง ทำนอง
มาร์ชวิมุตยาราม อาจารย์สุรพล ลินิฐฎา อาจารย์สุรพล ลินิฐฎา
ดุจน้องพี่ อาจารย์เสรี กาญจนโรมนต์ อาจารย์สุรพล โทณวนิก
ดาววิมุต อาจารย์เสรี กาญจนโรมนต์ อาจารย์สุรพล ลินิฐฎา
ว.พ.นามคู่ไทย อาจารย์ธนิต ผลประเสริฐ อาจารย์ธนิต ผลประเสริฐ
จากครู..ถึงศิษย์ อาจารย์เสรี กาญจนโรมนต์ อาจารย์สุรพล ลินิฐฎา
อย่าลืม อาจารย์เสรี กาญจนโรมนต์ อาจารย์สุรพล ลินิฐฎา
ลา อาจารย์เสรี กาญจนโรมนต์ อาจารย์ธนิต ผลประเสริฐ
ธารน้ำใจ อาจารย์เสรี กาญจนโรมนต์ อาจารย์สุรพล ลินิฐฎา
 
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
เลขที่ ๙๓๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๘๗ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗