แบบทดสอบ J-Match

วิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการกับภาษาไทย

จงจับคู่ให้เข้าพวกกัน
แมว
สุนัข
กระบือ
ลิง
แรด
จิงโจ้
นกยูง
งูเห่า
เต่า
กระต่าย
อีกา
เหยี่ยว
โลมา
หงส์
สิงโต