ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดพิษณุโลก

โดย

นางสาว กันต์ฐเสนห์ ลิ้มประชาศักดิ์