หน้าหลัก

จริยธรรมในโลกของข้อมูล

ประวัติส่วนตัว

เรื่อง จริยธรรมในโลกของข้อมูล

เสนอ

อ.พรพจน์ พิมพ์จุฬา

จัดทำโดย

นาย พีระยุทธ ศรีโพธิ์

ชั้น ม 6/1 เลขที่ 11

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557